Kijken naar grafieken

Module over grafieken: wat is een goede grafiek? Wat is een slechte grafiek? En hoe kan een grafiek de waarneming van de lezer beïnvloeden?

Wat is Kijken naar grafieken?

De module Kijken naar grafieken heeft twee doelen. Het eerste doel is om leerlingen te laten zien hoe een goede grafiek eruit ziet en waaruit die is opgebouwd. Het tweede doel is om leerlingen bewust te maken van de mogelijke manieren waarop iemand de perceptie van de lezer kan beïnvloeden door de grafiek op een bepaalde manier weer te geven. Overal om je heen, in kranten, tijdschriften, op tv, gebruiken mensen cijfers die zijn weergegeven in grafieken om een boodschap te illustreren of verduidelijken. De grafieken die hierbij worden gebruikt kunnen vaak leiden tot verkeerde conclusies en interpretaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een as op te knippen of door ‘chart junk’ (letterlijk: rommel in of om de grafiek). De module Kijken naar grafieken probeert jongeren kritisch te laten kijken naar wat ze lezen of zien en niet te gehaaste conclusies te trekken op basis van een eerste perceptie.

Wat kun je ermee?

De module Kijken naar grafieken is geschikt om leerlingen (in de onderbouw) te leren hoe ze een juiste grafiek maken en wanneer ze welk type grafiek moeten gebruiken. Daarnaast is het een goede "opfrisles" voor leerlingen die een profielwerkstuk gaan schrijven, waarin ze hun resultaten moeten weergeven in grafieken. De module bestaat uit korte stukken theorie met vragen en opdrachten.

De uitwerkingen van de module kan de docent opvragen via onderwijssite@cbs.nl.