Inkomen en bestedingen

Deze animatie geeft de inkomensverdeling voor verschillende soorten huishoudens.

Wat biedt de animatie?

De animatie laat zien hoe de inkomens over de huishoudens verdeeld zijn. Je kan de inkomensverdeling bekijken voor verschillende soorten huishoudens.

Hoe werkt de animatie?

Je kan kiezen tussen twee soorten inkomens: het besteedbaar inkomen en het gestandaardiseerd inkomen. Het besteedbaar inkomen is het bedrag dat een huishouden op jaarbasis kan uitgeven. Hiervoor is het jaarinkomen van alle leden bij elkaar opgeteld. Het maakt echter veel uit hoeveel mensen binnen een huishouden van een bepaald inkomen moeten leven. Om het inkomen van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken, is het inkomen daarom omgerekend naar een gestandaardiseerd inkomen per persoon. Het inkomen van een huishouden dat bestaat uit een gezin van 4 personen wordt echter niet door 4 gedeeld om het gestandaardiseerde inkomen per persoon te berekenen, maar door slechts 1,88. Een alleenstaande heeft in verhouding namelijk veel meer kosten dan elk afzonderlijk lid van een 4-persoons huishouden. Zo is het bijvoorbeeld voordeliger om 1 groot huis voor 4 gezinsleden te kopen, dan 4 kleine huizen voor 4 alleenstaanden.

Het lichtblauwe vlak in de grafiek geeft de inkomensverdeling voor alle huishoudens weer. Met de keuzemenu’s aan de rechterkant kun je een groep huishoudens selecteren. De inkomensverdeling van deze groep wordt dan in donkerblauw weergegeven. Op deze manier wordt de inkomensverdeling van de gekozen groep zichtbaar gemaakt als onderdeel van de inkomensverdeling van alle huishoudens.

Direct onder de grafiek staat een schuifbalk. Hiermee kun je een willekeurig inkomensbedrag kiezen dat met een verticale balk aangegeven wordt in de figuur. In het tekstvak rechtsboven staat aangegeven hoeveel procent van de huishoudens een inkomen heeft dat hoger is dan het gekozen bedrag.

Wat kun je ermee?

Met deze animatie krijg je een indruk van de hoeveelheid besteedbaar inkomen per type huishouden. Zo verschilt het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen sterk voor eigen woningbezitters en huurders, jongeren en ouderen, gepensioneerden en ondernemers.