De Europese Unie

De website van Eurostat geeft informatie over alle landen in de Europese Unie (EU) op het gebied van economie, mens en maatschappij en arbeid, inkomen en sociale zekerheid.

Wat is Eurostat?

Eurostat is het statistiekbureau van de EU, gevestigd in Luxemburg. Eurostat heeft als taak om de Europese Unie van statistieken te voorzien, waardoor vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen landen en regio. Deze informatie wordt aangeleverd door de verschillende landelijke statistiekbureaus. De data is zoveel mogelijk tot stand gekomen met eenzelfde methode en de definities van de gebruikte begrippen zijn ook overal gelijk. Hierdoor wijkt bijvoorbeeld wel het landelijke werkloosheidscijfer voor Nederland af van het cijfer dat Eurostat gebruikt voor werkloosheid in de verschillende EU-landen.

Wat kun je ermee?

Op de website van Eurostat kun je de EU-lidstaten vergelijken op verschillende onderwerpen. Daarnaast kun je er informatie vinden over de methodologie van verschillende begrippen en statistieken. De informatie wordt weergegeven in tabelvorm, maar kan gemakkelijk worden omgezet in een grafiek of kaart (klik hiervoor op de knoppen Graph of Map).

De website kan onder andere gebruikt worden om:

  • af te leiden in welke landen bepaalde indicatoren er beter of slechter voor staan;
  • te vergelijken hoe Nederland het doet ten opzichte van het gemiddelde van de EU of ten opzichte van andere EU-landen
  • rekenvaardigheden te oefenen door een grafiek te tekenen op basis van een tabel;
  • een (profiel)werkstuk te voorzien van betrouwbare feiten over een of meerdere EU-lidstaten.

Hieronder staan enkele hyperlinks naar de startpagina en naar een aantal statistieken over specifieke onderwerpen voor aardrijkskunde. De links leiden telkens naar een tabel met cijfers voor alle EU-landen over de afgelopen jaren of maanden. De tabel kan worden omgezet in een grafiek of kaart. Het is ook mogelijk om zelf een tabel samen te stellen uit Eurostats database. Klik op de homepage op het tabblad Statistics en kies een onderwerp.

Verder stelt ook het CBS informatie beschikbaar om Nederland makkelijk met andere lidstaten te kunnen vergelijken, bijvoorbeeld de publicatie Nederland langs de Europese meetlat en de animatie Economische indicatoren Nederland en de Europese Unie. Beide zijn opgenomen als Gereedschappen in CBS in de Klas.

Relevante links

Homepage Eurostat

Bevolking naar leeftijdklasse

Levensverwachting

Asielverzoeken

Aandeel duurzame elektriciteit