Babyboomers

Na  de Tweede Wereldoorlog werden veel kinderen geboren, de babyboomgeneratie. De gevolgen van deze geboortegolf waren verreikend: bomvolle lagere scholen in de jaren vijftig, een grote toestroom naar de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs in de jaren zestig, grote bouwinspanningen in de jaren zeventig, en een verhoogde instroom van 65-jarigen vanaf 2011. De publicatie Babyboomers en de animatiefilmpjes laat zien hoe deze generatie er maatschappelijk voor staat. Het is een momentopname, een blik in de toekomst en een terugblik tegelijk.

Babyboom in de klas

De docent kan (onderdelen van) de publicatie en de animatiefilmpjes gebruiken als illustratie of bronmateriaal bij het behandelen van de thema’s vergrijzing, babyboom en bevolkingssamenstelling. Maar ook de koppeling van de bevolkingssamenstelling met andere thema’s zoals woningmarkt, arbeidsmarkt, zorg en de politiek kunnen geïllustreerd worden.

Animatiefilms

Generatie Babyboom

De generatie die na de Tweede Wereldoorlog geboren is, is bovenal omvangrijk. De babyboomers zorgden ervoor dat het overal druk werd: op de scholen en universiteiten, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Sinds 2011 is de oudste lichting babyboomers met pensioen. Dit filmpje brengt deze ontwikkelingen in beeld.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/ff6043b2c29a478ca29610721f258e80]

Gezinsvorming

Babyboomers volgden in hun levensloop een andere weg dan hun ouders. Zij hebben het standaardpatroon van werken na school, maar thuis blijven wonen, trouwen vanuit huis en kinderen krijgen, doorbroken en geëxperimenteerd met andere vormen van samenleven. Samenwonen vóór het huwelijk was zo’n verandering, evenals (lang) wachten met het krijgen van kinderen, het blijven werken van vrouwen na het eerste kind, en scheiden.

Dit filmpje beschrijft waarom en op welke manier de levensloop van de babyboomers anders was dan die van eerdere generaties.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/6823cd032a2d4d658db7defb045fec1f]

Nozems en brommers

Vóór 1950 waren er nog geen 5 duizend bromfietsen. Twintig jaar later, in 1970, waren dat er  al 1,9 miljoen. De bromfiets was het meest begeerde bezit van de jonge babyboomer. De brommer was naast vervoermiddel ook een stijlmiddel. Met het type brommer kon je je onderscheiden. Afhankelijk van het type was je een kikker of een bul. Bekijk het filmpje over de jonge babyboomer en zijn favoriete vervoermiddel.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/8826ae671b604484aabbbfe5c2624833]