Op zoek naar data over de bevolking

Op zoek naar data over de bevolking is een lespakket over de Nederlandse bevolking. Op het dashboard zien leerlingen hoe de bevolking van Nederland groeit met een ‘live’ teller in beeld. Ze leren over de verschillende aspecten van de Nederlandse bevolking, de bevolkingsopbouw en bevolkingsgroei, emigratie en immigratie en spreiding van de bevolking. De cijfers kunnen ze vergelijken met die van hun eigen gemeente. In het lesmateriaal kijken ze ook naar de bevolkingsopbouw in het verleden en denken na over de bevolking van de toekomst. Tenslotte is er wederom aandacht voor het aspect nepnieuws: hoe weet je nou of informatie uit een (online) bericht klopt?

Het lesmateriaal sluit aan op de vakken Nederlands, Rekenen en Mediawijsheid & digitale geletterdheid. De les heeft een duur van tussen de 60 en 90 minuten.

Lesmateriaal