Geslachtsvermelding

Deze cijfers zijn gebaseerd op de Basisregistratie Personen. Die bevat naast geslacht 'man' en 'vrouw', ook de categorie 'geslacht onbekend'. Hieronder vallen non-binaire personen en mensen met een niet-vastgesteld geslacht (bij geboorte of immigratie). Deze groep is te klein (350 mensen in de gehele bevolking) om naar uit te splitsen omdat er met weinig waarnemingen geen betrouwbare statistiek gemaakt kan worden. Daarom is voor een volledig beeld ‘geslacht onbekend’ meegenomen in de categorie 'vrouwen'.