Zero-emissiezones (ZE-zones)

Om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren en de energietransitie in het goederenvervoer te versnellen, hebben 29 gemeenten aangekondigd een zero-emissiezone (ZE-zone) te gaan invoeren. De ingangsdata van deze ZE-zones variëren van 1 januari 2025 tot 1 januari 2028. Na het ingaan van de ZE-zone hebben bestelauto’s met een emissieklasse tot en met 4 geen toegang meer tot deze zones tenzij een vrijstelling of ontheffing is afgegeven. Voor bestelauto’s met emissieklasse 5 of 6 geldt een overgangsregeling; met emissieklasse 5 heb je nog tot 1 januari 2027 toegang en met emissieklasse 6 tot 1 januari 2028. Daarna mogen alleen nog emissieloze voertuigen de ZE-zone in.