Emissieklassen

Met emissieklassen wordt aangegeven hoe schoon een voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. Voertuigen stoten schadelijke stoffen, zoals fijnstof, CO2 of stikstofoxiden, uit tenzij ze emissieloos zijn waarbij uitgegaan wordt van emissies van de verbrandingsmotor (dus exclusief bandenslijtage). Om de luchtverontreiniging door het wegverkeer terug te dringen zijn vanaf het begin van de jaren zeventig door de EG/EU normen vastgesteld waaraan voertuigen moeten voldoen om op de markt te komen. Deze typekeuringseisen zijn vervolgens in de nationale wetgevingen opgenomen en zijn in de loop der jaren steeds verder aangescherpt. De meest recente normen worden euronormen ofwel emissieklassen genoemd. De emissieklassen lopen van Euro 0 tot en met Z waarbij Z opgeteld wordt bij Euro 6 omdat het nog om een zeer kleine groep gaat.