Reistijd

In de enquête is gevraagd wat de gemiddelde reistijd naar het vaste adres van de werkgever is. Het gaat daarbij om een enkele reis van het woonadres naar het werkadres, uitgaande van de afgelopen drie maanden. Aan werknemers die altijd thuiswerken, is gevraagd om een schatting te maken wat de gemiddelde reistijd naar het vaste adres van hun werkgever zou zijn. Er is niet gevraagd naar de afstand tussen locaties en de wijze van vervoer.

Een deel van de werknemers heeft deze vraag niet beantwoord. Zij gaven aan dat hun werkgever geen vaste locatie heeft waar zij kunnen werken of dat zij daar nooit naartoe gaan.