Woonduur

De woonduur van personen is uitgerekend door het huidige adres van iemand te vergelijken met de eerste bekende datum dat deze persoon op datzelfde adres woont. Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Personen (BRP), sinds 2014 de opvolger van de in 1994 opgerichte Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Voor een aantal gemeenten is de verhuishistorie van personen vóór 1994 niet compleet, dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal (maar niet alle) gemeenten die vóór 1994 betrokken zijn geweest bij een gemeentelijke herindeling. In die gevallen rekenen we met de oprichtingsdatum van de nieuwe gemeente. Voor woonduren vanaf een jaar of 30 betekent dit dat we het hebben over een minimale woonduur. De cijfers in dit artikel betreffen de doorsnee oftewel mediane woonduur. Dit betekent dat de ene helft van de personen onder de gegeven woonduur zit, en de andere helft hierboven.