Twijfels over informatie internet

Heeft u in de afgelopen 3 maanden op internet informatie gezien of gelezen die volgens u niet waar was of waarbij u twijfelde aan de waarheid ervan? Denk bijv. aan berichten, afbeeldingen of video’s. Heeft u in de afgelopen 3 maanden weleens gecontroleerd of de informatie die u las of zag op internet waar is?