Populatie-index

Deze zogeheten Multi-Species Indicator (MSI) geeft het meetkundig gemiddelde weer van de populatie van een groep soorten. Hierbij telt iedere soort even zwaar mee, en telt een verdubbeling in aantallen even zwaar mee als een halvering. Met andere woorden: als een algemene soort halveert en een zeldzame soort verdubbelt in aantallen, wijzigt de index niet (terwijl bij gebruik van een “gewoon” rekenkundig gemiddelde de index zou dalen). De MSI wordt veel toegepast als biodiversiteitsindicator, o.a. in de vorm van de Living Planet Index (LPI).