Netto-elektriciteitsproductie

Netto-elektriciteitsproductie is de totale elektriciteitsproductie min het (eigen) verbruik door elektriciteit producerende installaties.