Buiten de beroepsbevolking

De niet-beroepsbevolking bestaat uit mensen die niet recent naar betaald werk hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn om te gaan werken.