Ziekenhuisopname

De gegevens over ziekenhuisopnamen zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van DHD (Utrecht). Deze registratie bevat de ziekenhuisopnamen in algemene, academische en drie categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en twee kankerklinieken).
De diagnosen van de ziekenhuisopnamen worden geregistreerd volgens de ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision, World Health Organization). De registratie van ICD-10 code X99 (‘geweldpleging door scherp voorwerp’; hier steekincident genoemd) bij een ziekenhuisopname valt onder de ‘externe oorzaken’ die bij een ziekenhuisopname voor letsel (zoals bijvoorbeeld ‘open wond van schouder en bovenarm’, S41) kunnen worden geregistreerd. Deze externe oorzaken worden als nevendiagnose bij een opname geregistreerd; de hoofddiagnose van de opname is het letsel zelf. Het aantal registraties van een externe oorzaak in de LBZ kan een onderschatting zijn van het werkelijke aantal. De onderverdeling van X99 naar de plaats waar het steekincident zich voordeed is gebaseerd op het vierde teken van de ICD-10 code. Bij jongeren tot 20 jaar was bij ruim 40 procent van de ziekenhuisopnamen als gevolg van een steekincident echter geen specifieke locatie gespecificeerd in de LBZ (code X99.9).

De gegevens over de geregistreerde verdachten zijn afkomstig uit het incidentregistratiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH) dat wordt gebruikt door de Nederlandse politie en de persoonsgegevens zijn afkomstig uit het Stelsel van Sociaal Statistisch Bestanden (SSB).