Medeplegen of medeplichtigheid

Er is sprake van medeplegen als twee of meer personen gezamenlijk een strafbaar feit plegen. Daarbij moet er een bewuste en nauwe samenwerking zijn bij het plegen van het strafbare feit. Deze nauwe samenwerking betekent niet dat alle plegers evenveel moeten bijdragen aan het strafbare feit.

Er is sprake van medeplichtigheid als iemand opzettelijk behulpzaam is aan het plegen van een strafbaar feit.