First offender

Een verdachte van een misdrijf die voor het eerst voor het plegen van een misdrijf is geregistreerd in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie of tegen wie voor het eerst een proces-verbaal voor het plegen van een misdrijf is opgemaakt. Zodra een first offender in 1 verslagjaar verdacht wordt van meer dan 1 misdrijf telt hij/zij in deze tabel niet meer als first offender in dat jaar, maar als meer- of veelpleger