Energie-intensiteit

De meest energie-intensieve bedrijfstakken zijn voor deze analyse bepaald door de uitgaven aan energie af te zetten tegen de toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de bedrijfstak.