Huishouden met statushouders

Een huishouden is als huishouden met statushouders getypeerd als ten minste een van de leden van het huishouden een statushouder was. Binnen de groep statushouders zijn degenen die op 1 januari 2021 nog in een opvanglocatie van het COA verbleven of die gedurende 2021 een verblijfsvergunning kregen apart onderscheiden omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de eerste huisvesting van statushouders. Dit gold voor ongeveer de helft van de huishoudens met statushouders die in 2021 een corporatiewoning betrokken. Minder dan 7 procent had al vijf jaar of langer een verblijfsstatus en woonde buiten een opvanglocatie van het COA. Gemeenten kunnen woningzoekenden ook op andere gronden voorrang verlenen bij de toewijzing van corporatiewoningen.