Sociaal contact

In de enquête Sociale samenhang en welzijn wordt sinds 2012 gevraagd hoe vaak 15-plussers contact hebben met familie, vrienden en buren. Het gaat daarbij om mensen buiten het eigen huishouden. Bedoeld worden zowel persoonlijke ontmoetingen, als telefonische en schriftelijke contacten en contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.
De antwoordcategorieën luidden:
- Dagelijks;
- Minstens 1x per week, maar niet dagelijks;
- Minstens 1x per maand, maar niet elke week;
- Minder dan 1x per maand;
- Zelden of nooit.