Schuldquote

De overheidsschuld als percentage van het bbp (in lopende prijzen) wordt ook wel de schuldquote genoemd.