Laagste stand

Aan de vooravond van de kredietcrisis, eind september 2008, bedroeg de schuldquote 44,1 procent. Een top van 68,9 procent werd bereikt in 2015. Daarna zette een daling in. Tijdens de coronaperiode nam de schuld kortstondig toe met meer dan 6 procentpunt van het bbp tot ruim 55 procent van het bbp. Eind september 2023 lag de schuldquote met 45,9 procent ruim 9 procentpunt daaronder.