Precariobelasting

Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om terrassen, reclameborden of liggeld voor woonboten. De opbrengsten uit de precariobelasting zijn vrij besteedbaar.