Agrarische huishoudens

Een agrarisch huishouden is een particulier huishouden waarvan een of meerdere leden als eigenaar, maat of vennoot betrokken zijn in een agrarisch bedrijf, zoals waargenomen in de Landbouwtelling.