Particuliere woning

Een verblijfsobject in de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG) met als gebruiksfunctie 'woonfunctie' en geen andere functie.