Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

Het verschilt per bron wat precies verstaan wordt onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). In de Enquête beroepsbevolking (EBB) gaat het bij zzp’ers om personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of als directeur-grootaandeelhouder (dga) werken en geen personeel in dienst hebben. Overige zelfstandigen worden in EBB ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.

In het AZW Zelfstandigenonderzoek gaat het alleen om zelfstandig ondernemers zonder personeel. Dga’s zonder personeel en overige zelfstandigen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Van de zelfstandig ondernemers zonder personeel gaat het om degenen die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden. In zorg en welzijn is dit ook de grootste groep binnen de zelfstandig ondernemers zonder personeel. Degenen die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, zijn buiten beschouwing gelaten.

Iin dit bericht wordt vanwege de leesbaarheid de term zelfstandige zonder personeel, afgekort zzp, gebruikt , ook als het om zelfstandig ondernemers zonder personeel.