Belangrijkste redenen om zzp’er te worden

In de vragenlijst zijn 13 redenen om te gaan werken als zzp’er voorgelegd aan de respondent. De respondent kon meerdere redenen kiezen. Vervolgens is gevraagd wat van die aangekruiste redenen de drie belangrijkste redenen waren om als zzp’er te gaan werken.