Energierekening

De kosten voor de geleverde hoeveelheden aardgas en (netto) elektriciteit zijn berekend met behulp van de gemiddelde energietarieven voor consumenten in 2021 zoals gepubliceerd in StatLine - Gemiddelde energietarieven voor consumenten.