Elektriciteit

In dit onderzoek wordt gekeken naar netto verbruik van elektriciteit, dus na verrekening van eventuele teruglevering aan het elektriciteitsnet. Als de teruglevering hoger is dan de levering van elektriciteit, is de netto levering afgekapt op 0 kWh. In de grafiek worden alleen gemiddelden gegeven wanneer er minstens 5.000 huishoudens in de categorie voorkomen. Daarom zijn de lijntjes van paren met kinderen en eenouderhuishoudens korter. Deze huishoudenstypen komen veel minder voor op hogere leeftijd.