Energieconsumptie per capita

Gemeten als totale finale energieverbruik (in GigaJoules) door bedrijven, huishouden en de vervoerssector, per hoofd van de bevolking.