Onder of boven de lage-inkomensgrens

Het inkomenstekort geeft in procenten aan hoeveel het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (exclusief huurtoeslag) van huishoudens verschilt met de lage-inkomensgrens. Voor huishoudens boven de grens is uiteraard geen sprake van een tekort, maar van een overschot. De cijfers in dit bericht laten zien hoeveel mensen deel uitmaken van een huishouden met een bepaald tekort of overschot. Het gaat dan alleen om mensen uit huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de lage-inkomensgrens.