Voorlopige schatting

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden tevens voorlopige aantallen berekend. Gegevens voor de eerste twee kwartalen van 2023 zijn inmiddels beschikbaar. In deze periode zijn naar verwachting ruim 5 duizend woningen ontstaan uit transformaties. Dit betreft een voorlopig aantal; de definitieve cijfers – die in najaar 2024 worden bepaald – kunnen anders uitvallen door o.a. late respons van gemeenten.