Transformatie van woningen

Onder transformatie wordt het hergebruik van bestaande panden verstaan. Als een pand wordt gesloopt en op dezelfde plek een nieuw pand wordt geplaatst, telt dit niet als transformatie. In dit onderzoek gaat het om hergebruik van bestaande panden die een of meer verblijfsobjecten met een niet-woonfunctie bevatten, waarna deze verdwijnen of veranderen. In plaats daarvan wordt een verblijfsobject met woning toegevoegd. Transformaties van woningen naar een andere gebruiksfunctie vallen buiten dit onderzoek. Ook woningsplitsingen tellen niet mee.