Toegevoegd

Door nieuwbouw, overige toevoeging of correctie opgeteld bij de woningvoorraad
Overige toevoegingen zijn om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, transformatie, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Correcties vormen het saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.
Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.