Voortgezet onderwijs

Voor het vmbo is het momenteel niet mogelijk om gediplomeerden uit te splitsen naar profielen, voor havo en vwo is dit wel mogelijk.