Bijzondere bijstand

Iemand kan bijzondere bijstand bij zijn of haar gemeente aanvragen in verband met (onverwachte) bijzondere kosten. De gemeente kan bijzondere bijstand als gift of soms ook als een lening verstrekken. Of iemand recht heeft op bijzondere bijstand wordt vastgesteld door de gemeente waarin hij of zij staat ingeschreven. Hierbij kijkt de gemeente onder andere naar de individuele omstandigheden en het inkomen en vermogen van de aanvrager. Bijzondere bijstand is niet alleen toegankelijk voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook personen met een minimumloon of een AOW-pensioen kunnen recht hebben op bijzondere bijstand.