Opscholen

Opscholen betekent het behalen van een diploma van een hoger niveau. Van een opscholingsdiploma is alleen sprake als degene die het behaalt werkzaam is binnen de sector zorg en welzijn. In dit geval is gekeken naar het werk dat de opscholer deed aan het einde van het jaar voorafgaand aan het behalen van het diploma.