Bruto-opbrengst per hectare

De bruto-opbrengst per hectare wordt bepaald door de bruto-opbrengst te delen door het geoogste oppervlakte.