Voormalige Sovjet-Unie

De cijfers over migranten in figuur 3 zijn gebaseerd op het geboorteland. Voor mensen die vanuit Oekraïne zijn gekomen kan dat Oekraïne zijn, maar vaak is dat ook de voormalige Sovjet-Unie. Hetzelfde geldt voor migranten uit andere landen die voorheen tot de Sovjet-Unie behoorden, bijvoorbeeld de Baltische Staten, Rusland of Kazachstan. Omdat van hen in de voorlopige cijfers niet bekend is om welk huidige land het gaat, en omdat op dit moment de groep uit Oekraïne het grootst is, zijn deze landen hier samen genomen en worden ze als één groep weergegeven. Dit cijfer wijkt daarom af van het cijfer over het aantal Oekraïense vluchtelingen.