Exportverdiensten

Dit heeft het CBS berekend op basis van OESO-cijfers over 2020, de meest recente gegevens hierover. Hoewel deze enkele jaren oud zijn, geven deze cijfers inzicht in de internationale verwevenheden omdat ook de handelsstromen buiten Nederland zijn meegeteld.