Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet (Zvw) is de verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.