Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wettelijke verplichting voor gemeenten om ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking. Het doel van deze wet is dat personen met een beperking kunnen meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen.