Verplicht eigen risico Zvw

Eigen risico is het bedrag dat de verzekerde (vanaf 18 jaar) zelf betaalt als gebruik wordt gemaakt van verzekerde Zvw-zorg. Uitgezonderd zijn onder andere huisartsenzorg, wijkverpleging, kraamzorg en verloskundige zorg. Verzekerden zijn verplicht het eigen risico te betalen. De hoogte van het verplichte eigen risico is gewijzigd in de loop der jaren. In 2015 was het eigen risico 375 euro en vanaf 2016 385 euro. Verzekerden betalen zelf de eerste 385 euro aan zorgkosten. Zorgkosten boven dit bedrag worden vergoed door de zorgverzekeraar. Verzekerden kunnen het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen. Het vrijwillig eigen risico wordt hier buiten beschouwing gelaten.