Inwoners van Nederland

Met inwoners van Nederland wordt verwezen naar de totale Nederlandse bevolking, inclusief de personen tot 18 jaar. Personen tot 18 jaar betalen alleen een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Zvw en dus geen eigen risico vanuit de Zvw of eigen bijdrage vanuit de Wmo en Wlz.