Eigen bijdrage ZvW

Deel van de kosten voor verzekerde Zvw-zorg (anders dan via het eigen risico) dat door zorggebruikers zelf betaald moet worden voor gebruik van de volgende zorgvormen: extramurale farmacie, ziekenvervoer, kraamzorg thuis en in instellingen (inclusief poliklinische bevallingen zonder medische noodzaak) en mondzorg. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten.