Landgebruiksveranderingen

Bij de uitstoot horend bij landgebruiksveranderingen gaat het om meer of minder CO2-opslag in vegetatie. Bij extra bosaanplant wordt er meer CO2 opgeslagen en dat telt mee als negatieve emissie. Andersom geldt het ook. Als er groene gebieden verdwijnen, bijvoorbeeld door nieuwe bebouwing, dan wordt er minder CO2 opgeslagen. Dat telt mee als positieve emissie.