Landgebruik

Klimaatsector landgebruik omvat de netto-uitstoot horend bij landgebruik, landgebruiksverandering en houtoogst. Het wordt ook vaak aangeduid met de afkorting LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry).