Cijfers bibliotheekleden

Elk jaar publiceren de nationale bibliotheek (KB) en het CBS statistische gegevens over het bibliotheekstelsel in Nederland. Om meer inzicht te krijgen in het bibliotheeklidmaatschap van personen en binnen huishoudens heeft het CBS, in opdracht van de KB, gegevens van bibliotheekleden verzameld bij openbare bibliotheekorganisaties die in 2023 in Nederland actief waren. Voor 124 van de 134 bibliotheekorganisaties in 2023 heeft het CBS een tabellenset kunnen samenstellen met cijfers over het jaar 2022.