Activiteiten

Bibliotheken organiseren verschillende activiteiten. Dit zijn activiteiten op het gebied van leesbevordering en kennismaking met literatuur, educatie en ontwikkeling, kennis en informatie, kunst en cultuur en ontmoeting en debat.

Door activiteiten te organiseren geven openbare bibliotheekorganisaties invulling aan de vijf maatschappelijke kernfuncties die zij volgens de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) dienen te vervullen:

- het ter beschikking stellen van kennis en informatie middels collectie, bijeenkomsten en informatiepunten;
- het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie door middel van activiteiten op het gebied van taalvaardigheid, digitale vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid;
- het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, voornamelijk gericht op het primair onderwijs met behulp van voorleesactiviteiten en activiteiten gericht op leesplezier. In mindere mate ook gericht op volwassenen, bijvoorbeeld door middel van lezingen door auteurs;
- het organiseren van ontmoeting en debat, bijvoorbeeld door de organisatie van discussie bijeenkomsten in het kader van lokale (al dan niet politieke) thema’s; en
- het laten kennismaken met kunst en cultuur, middels muziek- of toneeluitvoeringen, tentoonstellingen en museale presentaties.
Tot en met 2019 werden alleen de aantallen fysieke activiteiten gemeten, sinds 2020 ook activiteiten die in andere vorm aangeboden worden.