Koopkrachtontwikkeling van inkomensgroepen

Bij de presentatie van koopkrachtontwikkelingen naar inkomensgroepen in 2022, zijn huishoudens gerangschikt naar hoogte van hun gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen in 2021 en 2022, uitgedrukt in prijzen van 2022. Vervolgens zijn de huishoudens in tien groepen (decielen) met een gelijk aantal huishoudens verdeeld.